Skip to main content

Senator Klich odrzuca wszelkie formalne argumenty i ucina rozmowę