Skip to main content

Mateusz Morawiecki w gospodarstwie rolnym w Marianowie Brodowskim i na pikniku rodzinnym w Kaliszu

1. Mateusz Morawiecki w gospodarstwie rolnym w Marianowie Brodowskim

2. Mateusz Morawiecki na pikniku rodzinnym w Kaliszu